Corporate Story

De komende decennia zal er meer dan ooit een beroep worden gedaan op ons vermogen de samenleving op een slimme manier aan te passen aan veranderende omstandigheden. Zo willen steeds meer mensen wonen in steden en stedelijke gebieden terwijl huishoudens kleiner worden. Dit zet extra spanning op het nijpende woningtekort. De maakindustrie en kwetsbare werkgelegenheid worden meer en meer de stad uitgedrukt. Fysieke winkels hebben het zwaar waardoor de binnenstad als gedifferentieerde, levendige ontmoetingsplek onder druk staat. Het is realistisch te verwachten dat meer structureel thuiswerken impact gaat hebben op de manier waarop we kantoren gebruiken en inrichten. Kantoren zullen versneld antwoord moeten geven op de grote vraag naar flexibiliteit en de veranderende behoeften van kenniswerkers. Kortom: werken, wonen, winkelen en recreëren, het wordt allemaal anders. De gebouwde omgeving speelt hierin een cruciale rol.

Optimisme, daadkracht en samenwerking

Om antwoord te geven op deze veranderingen met duurzame en vooral inspirerende oplossingen voor uw vastgoedvraagstuk, zijn optimisme, daadkracht en samenwerking nodig. Een aanpak gericht op economisch rendabele en maatschappelijk verantwoorde oplossingen als basis voor actie op de korte, middellange en lange termijn. Dit vraagt om ervaring, visie en het vermogen door te dringen tot de essentie van vastgoedvraagstukken en de functie van de gebouwde omgeving. Dát is dan ook precies wat het team van Asset Advisory Associates biedt. We zijn zoals geen ander in staat veranderingen in het juiste perspectief te plaatsen en uw belangen in complexe vraagstukken te duiden en te vertalen naar flexibele, pragmatische en toekomstgerichte oplossingen. Optimistisch, daadkrachtig en in nauwe samenwerking. Professioneel maar niet halsstarrig, ervaren maar niet dogmatisch en met een bewezen track record in tijden van verandering op het gebied van strategie en executie. Oplossingen die grip geven.

Professionals die samenwerken aan de oplossing

Een team van ervaren vastgoedprofessionals die in wisselende samenstelling, afhankelijk van het vraagstuk, samen met u scenario’s ontwikkelt en antwoorden formuleert. Een team dat oplossingen ook daadwerkelijk implementeert. Dit doen we los van dwingende structuren, procedures en bureaucratie. Vanuit optimisme en met daadkracht, altijd in samenwerking met u en alle betrokken stakeholders. Bevlogen en betrokken professionals met passie voor hun vak, gericht op waarde toevoegen en kennis delen. Mensen die net zoveel waarde hechten aan de bestemming -toekomstgerichte vastgoedoplossingen– als aan de weg er naar toe. Een route die zich kenmerkt door plezier in de samenwerking en uitdaging in de opgaven.

De triple A aanpak

De experts van Asset Advisory Associates geven vorm en inhoud aan uw uitdagingen voor de toekomst. Of het nu gaat om kortdurende adviestrajecten, het ontwikkelen van een duurzame lange termijn strategie of een commerciële visie. Maar ook tijdelijke versterking of uitbreiding van een bestaand team of het aansturen en managen van teams voor een aantal maanden of jaren. In alle advies of managementopdrachten vertalen we complexe uitdagingen naar heldere doelstellingen. Doelstellingen zetten we om in concrete resultaten. Dit doen we op basis van een heldere visie, in een duidelijk proces en met oplossingen die werken. Dat is onze belofte, daar zijn we op aanspreekbaar.

"Asset Advisory Associates is opgericht door twee ervaren vastgoedprofessionals met de sterke ambitie om vorm te geven aan de toekomst met focus op de essentie van dienstverlening en haar opdrachtgevers."