Organisaties

Advies, interim management en projectmanagement

Advies en interim management

Organisaties zijn in beweging als gevolg van interne en externe factoren. Om te kunnen anticiperen op die veranderingen is er regelmatig behoefte aan de ervaring en expertise van een externe adviseur die zijn of haar visie geeft op een organisatorische uitdaging, vorm geeft aan de oplossing en deze ook helpt te implementeren. Een business partner die met een frisse blik, nieuwe dynamiek en operational excellence brengt.

Project management

Organisaties staan soms voor uitdagingen om veranderingen binnen bepaalde kaders te realiseren. Een duidelijke uitdaging om van A naar B te komen of een project dat vastgelopen is weer vlot te trekken. Deze situaties vragen om ervaren projectmanagers die het klappen van de zweep kennen en de klus klaren.